คณะครู - บุคลากร

   คณะครู - บุคลากร  โรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะฝ่ายบริหาร

              

 

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๑

 

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๒

 

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๓

    

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๔

     

                                                                                                                  ครูศิยาพร ปอดทองจันทร์

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๕

   

                                                                                                                       ครูศุภพร วงษ์ประเสริฐ

สาย ชั้นประถมศึกษาปี ๖

     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (จีน)

    

                 

         ครูจาง เก๋อเย่                            Mrs.Zhang Xiuli                      Mrs.Yang Cui

ครูพิเศษ