อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ 学校特色

คุณธรรมเด่น  เน้นภาษาจีน

注重德育  重视中文

---------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์  学校标志

โรงเรียนมูลนิธิจีน

大同学校由挽武通善堂主办