สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

 

                                                                                                           สีน้ำเงิน                                        สีชมพู่